Bruiloft

Trouwen voor een zekere toekomst: de mogelijkheden

trouwen voor een zekere toekomst

De kans is groot dat je even je wenkbrauwen fronst bij het lezen van deze kop. Uit het aantal echtscheidingen dat jaarlijks wordt uitgesproken, blijkt dat niets 100% zeker is in het leven, zelfs een trouwbelofte niet. Desondanks hebben we bewust gekozen voor deze kop in dit geval. Een zorgwekkende gezondheidssituatie kan immers een goede reden zijn om te trouwen. Om een zekere toekomst voor de ander te garanderen.

Keuze om te trouwen als je tussen hoop en vrees leeft

Op deze website belichten we vaak de meest veelzijdige invullingen van een trouwdag. Je kunt er een mooi feest van maken. Een dag die je op iedere gewenste manier kunt invullen. Gelukkig zijn deze mogelijkheden er want in deze blog belichten we een hele andere (minder vrolijke) kant van trouwen.

Er wordt immers niet altijd de keuze gemaakt om te trouwen om elkaar te beloven om voor altijd bij elkaar te zijn. Als je door gezondheidsredenen tussen hoop en vrees leeft, kun je ook de keuze maken om te trouwen. Deze keuze kun je maken om emotionele redenen maar ook op basis van een rationeel gedachtegoed. 

Trouwen wettelijk uitsluitsel erfenis

Om dit onderwerp verder te belichten, maken we een kleine stap naar de manier waarop erfenisrecht geregeld is. Hier zijn immers wettelijke regels vastgesteld die inzicht geven op welke manier een eventuele erfenis wordt verdeeld. Let op, dit kan per individueel geval verschillen dus het is goed om zelf na te gaan welke regel voor jou van toepassing is.

Een snelle blik op deze regels leert dat over het algemeen een partner, de kinderen en hun afstammelingen de eerste erfgenamen zijn. Als je echter niet getrouwd bent, heb je als partner geen enkele aanspraak op de erfenis als hiervoor niets geregeld (lees: schriftelijk vastgelegd) is.

Daarnaast kan er de situatie ontstaan waarbij de partner in financiële problemen komt omdat de kinderen hun erfdeel opeisen. Het gevolg hiervan kan zijn dat de partner gedwongen een koophuis van de hand moet doen.

In dat geval kan een vervelende gezondheidssituatie de reden zijn om te trouwen met wettelijk uitsluitsel van de erfenis als voornaamste reden. Het is goed om hierbij te vermelden dat het een verstandige keuze is om voor dit soort situaties ook een testament bij de notaris op te laten stellen. 

Testament
Testament

Regels erfenis bij een huwelijk

De regels met betrekking tot een erfenis bij een huwelijk zijn onlangs veranderd. Hierbij wordt er onderscheid gemaakt tussen een huwelijk dat voltrokken is voor 1 januari 2018 en na die tijd:

  • Als je getrouwd (of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan) bent voor 1 januari 2018 valt een erfenis of een schenking automatisch in de gemeenschap van goederen. Hierbij is sprake van een wettelijke verdeling waarbij de langstlevende echtgenoot of geregistreerde partner alle goederen van de nalatenschap krijgt. Pas na overlijden van deze persoon hebben de kinderen recht op hun erfdeel. Dit kunnen kinderen zijn uit een eerder huwelijk.
  • Als je getrouwd bent (of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan) na 1 januari 2018 valt een erfenis of een schenking juist niet in de gemeenschap van goederen. Heb je deze wens wel, dan kun je huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden laten vastleggen. Als de erflater een testament of akte met een uitsluitingsclausule heeft opgesteld, zal dit bindend zijn. Een testament of akte met een uitsluitingsclausule gaat altijd voor.

Trouwen voor de erfenis, wat zijn de mogelijkheden?

Zoals je nu begrijpt zijn er diverse argumenten te benoemen waarvoor je de keuze zou maken om te trouwen voor de erfenis. We laten hierbij de emotionele gedachtegang voor het gemak even buiten beschouwing. Er zijn hier verschillende mogelijkheden voor.

Je kunt er in (vrijwel) iedere stad voor kiezen om op gezette tijden volledig gratis te trouwen. Je betaalt dan alleen de kosten van de benodigde uittreksels en eventueel voor een huwelijksboekje. Er zal dan een beperkte ceremonie plaatsvinden die 10 minuten tot een kwartier zal duren. Deze ceremonie bestaat uitsluitend uit het formele deel van de huwelijksvoltrekking en heeft geen persoonlijk karakter. 

Als je de ceremonie wel een wat meer persoonlijk karakter wilt geven, of in het geval het niet mogelijk is om naar het gemeentehuis te komen, kun je ervoor kiezen om een BABS in te huren. Een BABS is een Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand. Deze persoon kan jullie op iedere locatie trouwen.

Je kunt zelfs je eigen woning voor een dag als officiële huwelijks locatie laten registreren. Door te kiezen om gebruik te maken van de diensten van een BABS, kun je de ceremonie op iedere gewenste (lees: passende) manier invullen en te zorgen voor een zekere toekomst van je partner.

Geef een reactie