Feest

Welke islamitische feesten en vieringen zijn er?

islamitische feesten

Er bestaan verschillende soorten godsdiensten en religies op deze wereld. Ons land is vroeger een lange tijd onderverdeeld geweest in de katholieken en de protestanten maar dat is nu heel anders. Tegenwoordig is ons land op dit gebied veel veelzijdiger. Door onze multiculturele samenleving zijn er in Nederland steeds meer andere religies waar te nemen, elk ook met hun eigen feestdagen. Eén van de veel voorkomende religies is de islam. Van de ramadan, het offer- en het Suikerfeest hebben we bijna allemaal wel eens gehoord, maar weten we eigenlijk de betekenis van deze feesten wel en worden er nog meer islamitische feesten gevierd? In deze blog gaan we je vertellen welke islamitische feesten en vieringen er zijn.

Islamitische feesten en vieringen & de maankalender

Net als iedere andere wereldgodsdienst heeft de islam zijn eigen vieringen en feestdagen. Wat veel mensen echter niet weten, is dat de islam maar twee officiële feestdagen heeft. Dit zijn het Offerfeest en het Suikerfeest.

Daarnaast kent de islam verschillende dagen of periodes waarin belangrijke gebeurtenissen in de islamitische geschiedenis herdacht worden.

De feestdagen in de islam volgen geen vast jaarlijks patroon, zoals dat bijvoorbeeld in het katholicisme wel het geval is. De verklaring hiervoor is eenvoudig: islamitische herdenkingen en vieringen worden berekend volgens de Hijra. Dit is de islamitische maankalender.

Het islamitisch jaar volgt de Koran. Hierin staat beschreven dat de zon en de maan door Allah geschapen zijn en dat de maan de tijd aangeeft. De moslimkalender kent daardoor dus geen seizoensgebonden feesten en ook geen schrikkelmaanden.

Feesten en vieringen kunnen dus steeds een verschillende tijdsperiode omvatten en vallen dus ook niet steeds in hetzelfde seizoen. Daar komt bij dat de islamitische kalender 11 tot 12 dagen korter is dan de christelijke (of de Gregoriaanse kalender) die in Nederland gebruikt wordt.

Eid mubarak moebarak

#kaarten

Op zoek naar een kaart rondom Islamitische feesten en vieringen?

Ramadan

Veel mensen denken dat de ramadan ook onder de islamitische feesten valt. Dit is echter niet het geval. Het is weliswaar een bijzondere maand voor moslims maar een feestmaand is het zeker niet.

De ramadan is namelijk de vasten maand. Dat wil zeggen dat over de hele wereld de moslims tussen zonsopgang en zonsondergang vasten. Vasten in deze maand betekent niet alleen dat er overdag niet gegeten en gedronken wordt, maar van moslims wordt ook verwacht dat zij deze maand niet roken en geen seks hebben.

Het vasten wordt gezien als vorm van zuivering van de ziel en bedanking van Allah voor alles wat hij gegeven heeft. De ramadan leert mensen zelfdiscipline en verbondenheid met arme of hongerige mensen elders op de wereld. De vasten maand begint wanneer twee moslimgeleerden de nieuwe maansikkel aan de hemel hebben zien staan.

De ramadan of de Sawm (het vasten) wordt gezien als 1 van de 5 zuilen van de islam. De Sahada (de geloofsgetuigenis), de Salaat (het gebed), de Zakaat (de armenbelasting) en de Hadj (de bedevaart) zijn de andere vier zuilen.

Suikerfeest

Het Suikerfeest is één van de twee officiële feesten die binnen de islam gevierd worden. Met dit ‘kleine feest’ zoals het Suikerfeest ook wel genoemd wordt, wordt het einde van de ramadan gevierd.

Op de laatste dag van de vastenmaand (de ramadan) gaat vrijwel iedere moslim op de wereld naar een moskee voor het uitspreken van het feestgebed. Wanneer het feestgebed is uitgesproken, omhelzen mensen elkaar en wenst iedereen elkaar ‘Eid mubarak!’ oftewel ‘Gezegend feest!’.

Tijdens het Suikerfeest wordt ook het gezegde ‘zoet eten, zoet praten’ veel gebruikt. Dat wil zeggen dat tijdens dit feest ook ruzies goed gemaakt worden.

Dadels, baklava en ander zoetig voedsel wordt tijdens het Suikerfeest gegeten als teken dat het vasten echt voorbij is.

Daarbij kleden moslims zich vaak feestelijk en met nieuwe kleren.

Ook de arme mensen doen mee met deze gebruiken. Veelal krijgen ze voedsel en soms kleding van de rijkeren, voor wie het een plicht is voor de armen te zorgen.

Baklava tijdens een Islamitisch feest
Baklava tijdens een Islamitisch feest

Offerfeest

Het andere officiële feest binnen de islam is het offerfeest. Het Offerfeest is het belangrijkste feest van de islam. Dit feest duurt drie dagen, vanaf de 10e dag van de 12e maand van de islamitische kalender. 

Het is een feest ter gelegenheid van het offer dat de profeet Ibrahim bracht aan Allah. Ibrahim was bereid zijn zoon te offeren. Tijdens het offerritueel zou Allah aan Ibrahim verschenen zijn op het moment dat deze tot het offeren overgaat. Allah stelt de profeet voor om zijn zoon te vervangen door een slachtdier.

Tot op de dag van vandaag slacht iedere moslim die er geld voor heeft op de eerste dag van het Offerfeest een slachtdier. Het vlees van dit geofferde dier wordt in drie stukken verdeeld: een deel voor de familie, een deel voor buren, vrienden of bezoekers en een deel voor de armen.

Daarnaast wordt deze dag gezien als het einde van de hadj. De bedevaart naar Mekka die elke moslim eenmaal in het leven moet uitvoeren. Tijdens dit feest wordt er uitbundig gegeten, gedronken en gefeest. Het is tijd voor cadeautjes en veel families, vrienden en buren zoeken elkaar op.

Vieringen

Zoals aangegeven, zijn er maar twee islamitische feesten. Alle andere belangrijke dagen vallen onder vieringen en worden niet of veel minder uitbundig gevierd. We zetten ze hieronder voor je op een rijtje:

Id-ul-Maulid (De geboortedag van Mohammed)

Op deze dag herdenken moslims de geboorte van de profeet Mohammed. Ter ere van de profeet wordt er deze dag zoet gegeten en mag een moskee bezoek niet ontbreken. Voor moslims staat zoetigheid symbool voor het positief denken over de profeet

Muharram (Islamitisch nieuwjaar)

Op de eerste dag van de islamitische maand Muharram begint het islamitisch Nieuwjaar en herdenken moslims dat de profeet Mohammed en zijn volgelingen in het jaar 622 n. Chr. de stad Mekka verlieten en naar Medina verhuisden. Deze viering vindt hoofdzakelijk in de moskee plaats.

Asjoera (de tiende dag)

Dit is de tiende dag van de eerste maand van het islamitisch jaar. Het is een dag van tegenstellingen. Blijdschap om de dingen die moeten komen en verdriet om de dingen die voorbij zijn gegaan. Het wordt volgens de islam aanbevolen om een dag te vasten. Het is toch ook een gezellige dag, want veel mensen zoeken elkaars gezelschap op.

Lailat-ul-Meraj (De hemelvaart van Mohammed)

Tijdens deze viering wordt de reis van Mohammed van Mekka naar Jeruzalem herdacht en wordt er stilgestaan bij zijn reis van Jeruzalem naar de hemel. Ook deze viering vindt hoofdzakelijk in de moskee plaats.

Lailat-ul-Baraat (Nacht van de Lotsbezegeling)

In deze nacht wordt volgens de islam door Allah bepaald wie er het aankomende jaar geboren zullen worden of dood zullen gaan.

Daarom is dit een nacht waarin veel gebeden en om vergeving van zonden gevraagd wordt. Deze nacht wordt dan ook gebruikt ter voorbereiding op de ramadan die twee weken later begint.

Mekka
Mekka

Islamitisch feest organiseren waar beginnen?

Ben jij van plan om een groot islamitisch feest te organiseren en heb je géén idee waar je moet beginnen?

Neem dan gerust vrijblijvend contact op met Gallant & More om onze mogelijkheden te ontdekken!

Wij kunnen je niet alleen veel werk voor je uit handen nemen bij de voorbereidingen maar je ook tijdens het islamitische feest volledig ontzorgen. Maak gerust gebruik van onze lange ervaring op het gebied van het meedenken bij feesten.

Geef een reactie